IDIOMS ABOUT WEATHER
Raining cats and dogs
Face like thunder
Storm in a teacup
Chasing rainbows
Lightning fast
Head in the clouds
Snowed under
Under the weather
Idioms Homepage
    

Hava durumu ile ilgili diyaloglar genelde İngilizce dilinde oldukça yaygındır. Hava durumu ile ilgili konuşmak, biriyle diyaloğa girmek için kullanılabilecek en iyi yoldur. Bunun yanı sıra İngilizce dili, hava ile ilgili kelimelerden oluşan zengin bir deyim hazinesine de sahip. Aşağıda Kaplan dil okulları tarafından hazırlanan illustrasyona göz atın ve hava ile ilgili günlük konuşmada kullanılan deyimleri öğrenin.


Face like thunder: Açıkça çok sinirli veya keyifsiz olmak.
Örnek: ‘You could tell Maria was angry. She had a face like thunder!’

DEYİM İLE İLGİLİ TEST VE ALIŞTIRMALAR

When he said that he hadn't done his homework, the teacher had a face like thunder.

(a) the teacher was surprised.
(b) the teacher was angry.
(c) the teacher was joyful.
(d) the teacher was happy.
Next idiom