IDIOMS ABOUT WEATHER
Raining cats and dogs
Face like thunder
Storm in a teacup
Chasing rainbows
Lightning fast
Head in the clouds
Snowed under
Under the weather
Idioms Homepage
    

Hava durumu ile ilgili diyaloglar genelde İngilizce dilinde oldukça yaygındır. Hava durumu ile ilgili konuşmak, biriyle diyaloğa girmek için kullanılabilecek en iyi yoldur. Bunun yanı sıra İngilizce dili, hava ile ilgili kelimelerden oluşan zengin bir deyim hazinesine de sahip. Aşağıda Kaplan dil okulları tarafından hazırlanan illustrasyona göz atın ve hava ile ilgili günlük konuşmada kullanılan deyimleri öğrenin.


Head in the clouds: Gerçek dışı ve pratik olmayan fikirlere sahip olmak.
Örnek: ‘Mike thinks he is going to pass his exams without studying. He has his head in the clouds!’

DEYİM İLE İLGİLİ TEST VE ALIŞTIRMALAR

George's head is in the clouds again. He's dreaming about winning the lottery.

(a) he is very serious person.
(b) he has unrealisitic ideas and thoughts.
(c) he is very sympathetic.
(d) he has creative mind.
Next idiom