IDIOMS ABOUT WEATHER
Raining cats and dogs
Face like thunder
Storm in a teacup
Chasing rainbows
Lightning fast
Head in the clouds
Snowed under
Under the weather
Idioms Homepage
    

Hava durumu ile ilgili diyaloglar genelde İngilizce dilinde oldukça yaygındır. Hava durumu ile ilgili konuşmak, biriyle diyaloğa girmek için kullanılabilecek en iyi yoldur. Bunun yanı sıra İngilizce dili, hava ile ilgili kelimelerden oluşan zengin bir deyim hazinesine de sahip. Aşağıda Kaplan dil okulları tarafından hazırlanan illustrasyona göz atın ve hava ile ilgili günlük konuşmada kullanılan deyimleri öğrenin.


Chase rainbows: İmkansızı başarmaya çalışmak.
Örnek: ‘I know you want to become a famous footballer but don’t chase rainbows! It is very hard and you are just not good enough.’

DEYİM İLE İLGİLİ TEST VE ALIŞTIRMALAR

My husband thinks that it is like chasing rainbows that I become a native speaker of English in a few years.

(a) it is possible.
(b) it is probable.
(c) it is impossible
(d) it is suitable.
Next idiom